EUROPE - GERMANY - NORDHESSEN - SÜDNIEDERSACHSEN - OSTWESTFALEN

Orgel-Restaurierung / Rekonstruktion

Orgel-Restaurierung Pfarrkirche Fürstenwald - 2014

Restaurierung der Orgel in Fürstenwald

Disposition der Orgel:

Hauptwerk, C - f'''

Hauptwerk, C - f'''

Principal 4`
Salicional 8`
Gedact 8'
Rohrflöte 4`
Quinte 3`
Octave 2`
Terzian 2fach  
Scharff 3fach 1`
Pedal, C -d'

Pedal, C -d'

Subbass 16`
Principalbass 8`